Prowadzimy szkolenia i egzaminy zgrzewaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych wg PN-EN 13067 rur polietylenowych i dopuszczenia zgrzewaczy do budowy gazociągów ciśnieniowych w metodach

  • Zgrzewanie doczołowe - elementem grzejnym HS
  • Zgrzewanie elektrooporowe HM 
  • Zgrzewanie polifuzyjne

Podstawowe wymagania stawiane naszym kandydatom to:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu spawacza

 

Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie wydawany jest:

certyfikat zgrzewacza wg PN-EN 13067 który upoważnia jego właściciela do pracy w charakterze zgrzewacza w zakresie uzyskanych uprawnień w całej Unii Europejskiej.

 

Prowadzimy także szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi zawiesi hakowych, uprawnienia energetyczne i inne na życzenie klienta.