Szkolenia i egzaminowania spawaczy stali wg PN-EN 287-1 i PN-EN ISO 9606-1
w następujących metodach:

  • Spawania łukowe elektrodą otuloną 111
  • Spawanie półautomatyczne w osłonie CO2  MAG 135
  • Spawanie półautomatyczne drutami proszkowymi w osłonach gazowych 136, 137, 138
  • Spawanie w osłonie gazów neutralnych TIG 141
  • Spawanie acetylenowo tlenowe 311
  • W grupach materiałowych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  • Kursy cięcia termicznego (cięcie gazowe i plazmowe)
  • Dodatkowo prowadzimy szkolenia specjalistyczne do spawania rurociągów elektrodami celulozowymi, drutem proszkowym samoosłonowym i spawanie STT.
  • Szkolenia dla spawaczy ciśnieniowych możemy przeprowadzić w warunkach zbliżonych do budowy czyli pod namiotem spawalniczym.